Management – STRUCTOGRAM® 2

STRUCTOGRAM® 2

Klíč k rychlému poznání lidí

Poznat osobnost lidí ve svém týmu, jejich způsob uvažování a rozhodování, je velmi důležitá manažerská dovednost, díky které nebudete zažívat zklamání z nenaplněných očekávání. Naopak získáte dovednost, jak z každého jednotlivce dostat maximum toho, co je pro něho možné.

V tomto druhém kroku získáte jedinečný „nástroj“ TRIOGRAM® pro rychlý odhad osobnosti vašich spolupracovníků, s jehož využitím získáte znalosti o tom:

  • jak poznat osobnosti lidí, kteří tvoří váš tým a jaký je jejich potenciál;
  • jaké předsudky ovlivňují váš přístup a vztah ke spolupracovníkům;
  • které 3 oblasti pozorování jsou klíčové pro správný a rychlý odhad osobnosti lidí;
  • podle jakých 5–7 základních indicií můžete do 2 min. poznat osobnost vašich spolupracovníků a tím získat informace o jejich možnostech, potenciálu i rizicích; 
…a  to vše navíc procvičíte na speciálních video situacích, abyste získali DOVEDNOST RYCHLÉHO ODHADU.

Naučte se rychle přečíst své spolupracovníky.

Rychlým odhadem osobnosti spolupracovníků, získáte významnou konkurenční výhodu pro jejich vedení a motivaci.

STRUCTOGRAM® 2

Klíč k rychlému poznání lidí

Lze rezervovat pouze jako absolvent STRUCTOGRAM® 1

STRUCTOGRAM® 1

Poznejte DNA svého úspěchu