Gabriela Trousilová

Expert Unit Manager

“Za svých 15 let v manažerské pozici jsem absolvovala nesčetně různých tréninků a školení na téma náboru lidí, jejich vedení a řízení, motivace, a dlouhodobé udržení jejich výkonu nad průměrem. STRUCTOGRAM® byl jedním z nich, ale byl náhle jiný. Okamžitě efektivně aplikovatelný do praxe, jednoduše pochopitelný a přenositelný. Nevyžaduje zdlouhavé přípravy pro použití a zařazení do každodenního života. Pomáhá mi pochopit a rozeznat jedinečnou individualitu každého člena týmu a tím efektivněji komunikovat, pomáhat k vyšší pracovní spokojenosti a lépe motivovat. A co víc, je použitelný nejen v mém businessu, ale i v osobním životě.”

Ivo Zobal

obchodní ředitel pracovní agentury

“Rozhodl jsem se po mnoha letech vyjádřit pochvalu a poděkování společnosti PMA, jmenovitě panu Milanu Zajíčkovi. Asi před patnácti lety jsem ve jmenované společnosti absolvoval seminář s názvem STRUCTOGRAM®. Na něm jsem si osvojil techniky, jak lépe porozumět lidem, v mém případě klientům, při práci poradce. Tenkrát jsem zřetelně pociťoval, jak se pozitivně změnily moje obchody a zvedl obrat.

Dodnes využívám této dovednosti k lepšímu odhadu lidí okolo mě a k pochopení jejich chování.

Všem bych toto doporučoval bez ohledu na profesi a činnost, jelikož STRUCTOGRAM® pomůže být empatičtější i běžném životě.”

Dita Maternová

Human Resources Manager Groupe SEB

„Tréninkový systém STRUCTOGRAM® předčil naše očekávání. Od prvního zkušebního workshopu si ve firmě získal takovou popularitu, že jím postupně prochází všichni naši zaměstnanci. Vynikající je jeho univerzálnost. STRUCTOGRAM® Training absolvovali všichni pracovníci obchodního oddělení, KAM, i pracovníci retailové sítě Home&Cook. Zde se nám díky tomu podařilo zvýšit prodej koncovým zákazníkům. Díky znalostem systému STRUCTOGRAM® se nám celkově podařilo výrazně zvýšit kvalitu komunikace, porozumění a spolupráce mezi jednotlivci i odděleními.“

Jan Sušánka

EFP (investiční poradce)

majitel poradenské společnosti Sušánka & partneři

“Seminář STRUCTOGRAM® pod vedením Milana, jsem absolvoval před 3 roky. Ze semináře dodnes těžím v denní komunikaci s klienty a obchodními partnery. Díky školení STRUCTOGRAM® dokážu správně komunikovat s daným typem klienta (investorem) a díky tomu si také mohu klienty i obchodní partnery dle jejich vlastností správně vybrat. Seminář v podání Milana je na velké profesionální úrovni, ale zároveň je vedený zábavnou formou včetně velmi přátelské atmosféry. Proto tento seminář doporučuji všem, kteří chtějí více poznat své klienty a obchodní partnery.”

Tomáš Macinauer

investiční zprostředkovatel

“Po absolvování školení STRUCTOGRAM® se mi zvýšila úspěšnost jednání s klienty a nejen s nimi o 50 %. Školení vřele doporučuji. Stojí to za to.  “

Miriam Hanáková

Manažer FINVOX Finanční Služby s.r.o.

“Školení STRUCTOGRAM® mi doslova změnilo život (k lepšímu) a definitivně se stalo integrovanou „aplikací“ v mém mozku. Myslím, že tuhle „aplikaci v mozku“ by měl získat každý člověk, pro lepší pochopení sebe sama a využití svého potenciálu pracovního, sportovního, uměleckého, rodičovského … a pro pochopení těch ostatních. Život by mohl být lehčí a hezčí.”

Ondřej Jaroš

Jednatel Jaroš & Partners Real Estate

“Po absolvování STRUCTOGRAM® se mi zvýšila úspěšnost jednání. U krizových situací, jsem zapojil metodu STRUCTOGRAM® cíleně a vím, že pokud bych ji nezapojil jednání by nedopadlo úspěšně.

Většina mého týmu také absolvovala školení STRUCTOGRAM®. Výrazně nám to pomohlo nejen v naší komunikaci, ale především byznysově.”

Karolína Pittnerová

Marketing Communications Manager, JABLOTRON ALARMS

„Znalost systému STRUCTOGRAM® mi velmi pomohla při nástupu do manažerské pozice. Lépe jsem poznala osobnostní předpoklady lidí v mém týmu a podle toho jsem jim přiřadila práci, ve které mohou nejvíce využít své silné stránky. V rámci rozvojových setkání s koučem jsem také s využitím systému STRUCTOGRAM® připravili prezentaci strategie oddělení pro mého šéfa tak, aby forma i obsah odpovídali jeho osobnosti a rychleji jsme došli k dohodě.“

Eliška Jandová

studentka  

„Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši práci. Kurz STRUCTOGRAM® mě přesvědčil o tom, že cesta, kterou bych se chtěla po škole vydat, má smysl a pro mě i možná budoucnost, byť bude třeba eliminovat ta potenciální rizika 🙂”

Arnošt Vlach

Sales Manager Groupe SEB

“STRUCTOGRAM® mi pomohl objevit přirozenou identitu mých kolegů. Zvláště v business prostředí pravděpodobně většina lidí „hraje“ svoji roli. Díky poznatkům ze školení STRUCTOGRAM® dokáži odhalit jejich přirozenost a komunikovat s nimi, jak je jim přirozené, příjemné. Jde zejména o styl, formu komunikace. Ať už ústní nebo psané, její rozsah, množství a hloubku informací. Termíny pro rozhodnutí, délku i místo pro meetingy apod.

Co je také velmi důležité, je přístup k rozdílnému názoru, vyjednávání, případně i hádce o kompromis, resp. finální stanovisko. Je až neuvěřitelné, jak rozdílně pracovní konflikt vnímá červený a zelený.

Btw v naší firmě je i po 5–6 letech od tréninku STRUCTOGRAM® stále aktuální a velmi často užívané titulování „červený“ jako synonymum pro rychlý, tvrdý, přímý, konfrontační přístup a „zelený“ pro pomalejší, přátelský, zdlouhavější, upovídaný a naprosto nekonfrontační přístup k věci. Máme samozřejmě i modré – analytiky 😊 

Z výše popsaného je myslím jasné, že poznatky ze STRUCTOGRAM® lze velmi dobře a úspěšně aplikovat i v soukromém, partnerském a rodinném životě.”

Radka Bleho

HR manager, JABLOTRON ALARMS

“Vysoká kvalita našich výrobků vyžaduje také vysokou kvalitu a úroveň našich zaměstnanců v oblastech vzájemné komunikace a spolupráce. Proto vyhledáváme pro jejich rozvoj pouze špičkové vzdělávací programy a lektory. Vysoká kvalita, rychlost a srozumitelnost předávaných informací, okamžité využití v praxi a nadšení zaměstnanců jsou naše hlavní kritéria pro výběr dodavatelů vzdělávání.

Školicí systém STRUCTOGRAM® naplňuje všechny výše uvedené parametry.”

David Mansfeld

generální ředitel JNJ Globol Business Services s.r.o. a Johnson & Johnson Company 

Tréninkovým programem STRUCTOGRAM®, který je zaměřený na pochopení a akceptování osobnostních rozdílů, procházejí mandatorně všichni naši zaměstnanci během prvních šesti měsíců působení v naší společnosti. Tento program významně podporuje kvalitu interní komunikace a spolupráce mezi našimi zaměstnanci. Velmi pozitivní zpětná vazba, kterou od všech účastníků tohoto kurzu dostáváme, nás ujišťuje o tom, že naše volba byla správná.”

Patrik Gál

student 

„Díky školení STRUCTOGRAM® jsem si uvědomil, jaké mám předpoklady do života a budoucí práce. A také jsem zjistil, čemu se velkým obloukem vyhnout.”

Ladislav Šilhán

Obchodní ředitel, JABLOTRON ALARMS

„Obchod byl, je a bude o schopnosti přečíst potřeby zákazníka, reagovat na jeho nevyřčené podněty a celkově vnímat atmosféru situace. Získat „nadstavbu“ ve formě schopností obchodníků rozpoznat osobnost zákazníka, zvolit vhodné způsoby jednání a argumentace a prostě zlepšit výsledky i pocit z vykonané práce, byl hlavním důvodem pro zapojení našich lidí do školení systému STRUCTOGRAM®.“