STRUCTOGRAM® MANAGEMENT

Chcete být ještě lepším manažerem?

Na webu můžete najít více než 120 000 odkazů nebo definic úspěchu, a více než 330 000 odkazů na celém světě se týká "úspěchu".

Neexistuje žádný jedinečný typ úspěšného člověka nebo manažera, a neexistuje ani patentovaný recept na úspěch. Úspěšní lidé vykazují velmi odlišné osobnostní rysy a při dosahování svých úspěchů používají velmi odlišné metody a techniky (převzato z knihy Vývoj osobnosti – základy biostrukturální analýzy).

Je to jednoduché, buď kopírujete vzory, nebo máte svůj jedinečný recept na úspěch.

Co znamená "kopírovat vzory"?

  • To, že někomu něco funguje neznamená, že to stejně bude fungovat také mě.
  • Riziko, že používám metody a techniky, pro které nemám osobnostní nadání nebo předpoklady.
  • Že jsem častěji demotivován z toho, že nabízené manažerské techniky mě nefungují podle představ.
  • Že kopíruji VZORY lidí, kteří jsou osobnostně jiní než já, což často vede ke snížení autority a respektu spolupracovníků.
  • Že jdu do rizika zbytečného neúspěchu ve své manažerské práci. 

Co znamená "mít jedinečný recept na úspěch"?

  • Znám své osobnostní předpoklady/silné stránky/talenty pro vedení lidí a dokáži je využít.
  • Jsem si vědom svých limitů/omezení a umím s nimi pracovat tak, aby neohrozili moji práci a autoritu.
  • Dokáži velmi rychle (do 2 minut) poznat osobnost lidí v týmu a podle toho nastavit jejich individuální motivátory.
  • Umím cíleně oslovit osobnostně odlišné potenciální spolupracovníky a získat je pro spolupráci se mnou.

Díky jedinečnému receptu na úspěch dokážete s vyšší efektivitou a osobní spokojeností vybudovat, vést a motivovat tým, který vás bude mít za "fakt skvělýho manažera".

STRUCTOGRAM® přináší nejmodernější poznatky výzkumu mozku a lidského chování, které mohou ve 3 KROCÍCH okamžitě, rychle a prakticky MĚŘITELNĚ zvýšit váš úspěch v manažerské práci.

Už jste jen pár kliků od toho být fakt skvělým manažerem

STRUCTOGRAM® 1

 

Poznejte DNA svého úspěchu

STRUCTOGRAM® 2

 

Klíč k rychlému poznání lidí

STRUCTOGRAM® 3

 

Klíč k vedení a motivaci týmu

STRUCTOGRAM® 4

 

Klíč k úspěšnému náboru