Profession – STRUCTOGRAM®

STRUCTOGRAM® výběr PROFESE

je speciální program zaměřený pro odhalení skutečného osobnostního potenciálu lidí a následně výběru povolání, ve kterých mohou nejvíce svůj potenciál uplatnit. Studentům také tento program ukazuje směr, pro výběr vhodné vysoké školy.

STRUCTOGRAM® je švýcarská metoda se kterou pracují mj. zaměstnavatelé  významných společností jako např. Opel, Nestlé, Microsoft, Coca-Cola, Generali, Johnson&Johnson, Lego, Kooperativa pojišťovna, aj. a stejně tak ji využívají „maturanti“ pro ujasnění si své budoucí kariéry a výběru vysoké školy.

Jaký užitek Ti může tento program přinést?

  • Dozvíš se, jaké jsou Tvé skutečné osobnostní silné stránky/talenty/potenciál.
  • Získáš informace o tom, jaká jsou naopak Tvá osobnostní rizika/omezení.
  • Budeš lépe rozumět důvodům a způsobům svého chování a jednání.
  • Zjistíš, jaký je Tvůj typický způsob uvažování (existují 3 základní způsoby myšlení) a co to znamená pro Tvůj život.
  • Získáš informace o tom, jaký způsob učení je pro Tebe nejefektivnější.
  • Dozvíš se, co může být Tvá „konkurenční výhoda“ na trhu práce a naopak, čeho se vyvarovat.
  • Vytipuješ si oblasti/obory/profese, které nejvíce odpovídají Tvé osobnosti a kde budeš moci nejvíc rozvinout svůj potenciál a talent – to je předpoklad proto, aby Tě Tvá budoucí práce bavila.
  • Současně budeš znát oblasti/obory/profese, které bys pravděpodobně v budoucnu opustil, tzn., nejsou pro Tvé osobnostní zaměření vhodné.
  • Vytipuješ si studijní programy, které boudou nejvíce odpovídat Tvé osobnosti a připraví Tě na Tebou vybrané povolání.
  • Současně získáš praktické informace o tom, jaké znalosti a dovednosti dnes nejvíce zaměstnavatelé oceňují.

Program je rozdělen do 3 on-line školení

Další bonusy, které získáš:

Klíč k sebepoznání

Knihu „Klíč k sebepoznání“ metodou STRUCTOGRAM®

Kotouč

Originál kotouč STRUCTOGRAM® pro nastavení výsledků Tvé osobnosti

Certifikát

Mezinárodně platný certifikát o absolvování programu.

STRUCTOGRAM® výběr PROFESE

Cena: 6 700,- Kč  2 760,- Kč