Recruitment – STRUCTOGRAM®

STRUCTOGRAM® RECRUITMENT

JE NA TRHU JEDINEČNÝ PŘEDEVŠÍM DÍKY TOMU, ŽE JE:

 • ucelený/komplexní – tzn., že bere v úvahu všechny „klíčové“ aspekty, které mají vliv na oslovení a získání kvalitních zaměstnanců pro firmu:
 1. strategii oslovení (pojmenování cílové skupiny, formulace klíčových slov/motivátorů podle osobnosti kterou hledáš).
 2. vliv osobnosti pracovníka „náboru“ pro jednání s kandidátem (každý člověk je jiný, významnou roli při motivaci kandidáta sehrává osobnostní „soulad/nesoulad“ mezi pracovníkem „náboru“ a kandidátem).
 3. správný a rychlý odhad osobnosti kandidáta (rozpoznání „masky kandidáta“ a jeho přirozenosti a tím posouzení jeho perspektivy, obstát v nabízené pozici).
 4. cílené vedení rozhovoru s kandidátem dle jeho osobnosti (každý člověk reaguje na jiné „nákupní signály“, proto je důležité umět zvolit pro rozdílné osobnosti takovou argumentaci a motivaci, která povede k dohodě ke spolupráci).
 • jednoduchý na pochopení,
 • ihned využitelný v praxi,
 • přináší okamžité měřitelné výsledky,
 • pracuje s nejmodernějšími poznatky výzkumu mozku v souvislosti s lidským chováním a jednáním.

Program je rozdělen do 2 školení

+ BONUS – on-line zkušenostní workshop

STRUCTOGRAM® RECRUITMENT

4 dny + BONUS

CENA: 28 800 KČ + DPH

Je vás ve firmě víc, koho to zajímá?

Získejte speciální cenu.

Potřebujete ještě více informací k obsahu?

 • seznámíte se s metodou STRUCTOGRAM®, jejími přínosy a využitím pro „nábor“;
 • poznáte své SKUTEČNÉ osobnostní předpoklady a rizika pro jednání s kandidáty;
 • ještě více a lépe budete rozumět důvodům chování a jednání osobnostně odlišných lidí/kandidátů;
 • odhalíte své předsudky při jednání s lidmi/kandidáty a zjistíte, jak tě při jednání s nimi mohou ovlivňovat;
 • osvojíte si s využitím pomůcky „Triogram®“ znalost rychlého odhadu osobnosti kandidáta (do 2 minut);
 • na speciálních video ukázkách získáte dovednost rychlého a správného odhadu osobnosti kandidáta a rozpoznáte „nastavenou masku“ od přirozenosti;
 • získáte znalost 12 klíčových motivátorů pro jednotlivé osobnosti kandidátů (konkrétní formulace, argumenty, klíčová slova,…);
 • osvojíte si dovednost připravit a použít cílenou argumentaci s ohledem na osobnost kandidáta;
 • s využitím STRUCTOGRAM® si sestavíte motivační nabídku (inzerci) pro osobnostně odlišné kandidáty;

a až si vše ověříte v praxi, tak se setkáme na online workshopu, kde:

 • si vyměníte své zkušenosti s kolegy a budete mít prostor profesionalizovat ty oblasti, ve kterých cítíte ještě rezervy.

Neočekávejte žádné nepoužitelné teorie, očekávejte konkrétní a praktické příklady k okamžitému využití v praxi pro zvýšení úspěšnosti při získávání lidí „s vyšší kvalitou“.

STRUCTOGRAM® RECRUITMENT

4 dny + BONUS

CENA: 28 800 KČ + DPH

Je vás ve firmě víc, koho to zajímá?

Získejte speciální cenu.