I po 6 letech to u nás stále funguje


Hermann Ebbinghaus se věnoval výzkumu lidské paměti a vytvořil křivku fungování lidského mozku, která je nyní známá jako Ebbinghausova křivka zapomínání. 

Z této křivky bohužel vyplývá jeden velmi nepříjemný závěr. Více než 66 % toho, co se v jednom dni naučíme, do druhého dne zapomeneme. Za měsíc přijdeme až o 80 % naučeného.  A za rok, nebo za 2 roky??

Jak je to u Vás? Můžete zkusit pokus sami na sobě. Napište si datum a název posledního školení, kterého jste se zúčastnili. Dále si napište všechny informace, které si ze školení pamatujete a označte si ty, které v praxi používáte. Kolik % ze získaných informací používáte?

A protože i já jsem zvědavý, kolik informací si účastníci našich školení pamatují, jak je využívají v praxi a tedy, jak se jejich investice (nebo firemní investice) do vzdělávání vyplatila,  s odstupem několika let se jich na to ptám.

Děkuji tímto Arnoštovy za jeho feedback:

V naší firmě je i po 5–6 letech od tréninku, Structogram stále aktuální. Velmi často užívané titulování „červený“ jako synonymum pro rychlý, tvrdý, přímý, konfrontační přístup a „zelený“ pro pomalejší, přátelský, zdlouhavější, upovídaný a naprosto nekonfrontační přístup k věci. Máme samozřejmě i modré – analytiky 😊 

Structogram mi pomohl objevit přirozenou identitu mých kolegů. Zvláště v business prostředí hodně, pravděpodobně většina lidí „hraje“ svoji roli.

Díky poznatkům ze školení Structogram dokáži odhalit jejich přirozenost a komunikovat s nimi jak je jim přirozené, příjemné. Jde zejména o styl, formu komunikace. Ať už ústní nebo psané, její rozsah, množství a hloubku informací. Termíny pro rozhodnutí, délku i místo pro meetingy apod.

Co je také velmi důležité je přístup k rozdílnému názoru, vyjednávání, případně i hádce o kompromis resp. finální stanovisko. Je až neuvěřitelné jak rozdílně pracovní konflikt vnímá červený a zelený.

Z výše popsaného je myslím jasné, že poznatky ze školení Structogram lze velmi dobře a úspěšně aplikovat i v soukromém, partnerském a rodinném životě.

Prostě máte super „produkt“ a Vy osobně ho skvěle prezentujete, školíte.

Jsem si 100% jist, že žádné jiné školení, trénink se nám nedostal tak pod kůži jako Váš Structogram. Díky za to.

Arnošt Vlach

Sales Manager

Sales Cr & Sk

Groupe SEB